30 Tuesday
6:00 AM
Silent Barkan
avec Karen Alpert
1 heure
9:30 AM
Hot Yoga
avec Dana Ptucha
1 heure
04:00 PM
Warm Flow
avec Laura Katz
1 heure
6 PM
Hot Yoga
avec Jane Kirschner
1 heure
07:30 PM
Vinyasa Tabata
avec Dana Ptucha
1 heure
31 Wednesday
6:00 AM
Silent Hot Yoga
avec Dana Ptucha
1 heure
9:30 AM
Hot Vinyasa (75 min)
avec Karen Alpert
1 heure et 15 minutes
6:00 PM
Boot Camp
avec Marni Manikas
1 heure
07:30 PM
Hot Yoga
avec Jodi Cohen
1 heure
1 Thursday
6:00 AM
Silent Barkan
avec Dana Ptucha
1 heure
09:30 AM
90 min Hot Yoga
avec Karen Alpert
1 heure et 30 minutes
Annulé
9:30 AM
Hot Yoga
avec Melissa Reeves
1 heure
12:00 PM
Warm Flow
avec Lori DeCapua
1 heure
6 PM
Inferno Hot Pilates
avec Karen Alpert
1 heure
07:30 PM
Barkan
avec Ally Kamm
1 heure
2 Friday
6:00 AM
Silent Hot Yoga
avec Melissa Reeves
1 heure
9:30 AM
Vinyasa Tabata
avec Dana Ptucha
1 heure
4:00 PM
Hot Yoga
avec Barbra Neilson
1 heure
05:30 PM
Barkan
avec Ally Kamm
1 heure
3 Saturday
8:00 AM
Hot Yoga (75 min)
avec Barbra Neilson
1 heure et 15 minutes
10 AM
Hot Vinyasa
avec Dana Ptucha
1 heure
4 Sunday
8:00am
Barkan (75 min)
avec Karen Alpert
1 heure et 15 minutes
10:00 AM
Hot Vinyasa (75 min)
avec Karen Alpert
1 heure et 15 minutes
12:00 PM
Hot Yoga
avec Lori DeCapua
1 heure
04:00 PM
Vinyasa Tabata
avec Fawn Candela
1 heure
5 Monday
6:00 AM
Silent Hot Yoga
avec Melissa Reeves
1 heure
09:30 AM
Inferno BOOTCAMP
avec Marni Manikas
1 heure
11:00 AM
Hot YIN
avec Lori DeCapua
1 heure
6:00 PM
Hot Vinyasa
avec Dana Ptucha
1 heure
07:30 PM
Hot Yoga
avec Dana Ptucha
1 heure